Hey! Hold on.


This dimension is not optimised for device.
For a better user experience, please increase your window size.

  • News
  • Ou finn perdi ou travay? Ou ene kliyan Cim Finance ? Nou pe akonpagn nou ban kliyans pou rod enn lot travay.
We recognise we have obligations to multiple stakeholders and strive to consistently deliver value to all of them
Slider

Media Center

News

Ou finn perdi ou travay? Ou ene kliyan Cim Finance ?

18 November 2020

Ou finn perdi ou travay? Ou ene kliyan Cim Finance ? Nou pe akonpagn nou ban kliyans pou rod enn lot travay. 

Cim Finance finn lans enn «Job Support Programme», enn inisiativ pou donn enn soutien a nou bann kliyans ki finn perdi zot travay akoz kriz saniter.  

An kolaborasion avek bann lazans rekritman Adecco, Alentaris, CareerHub ek Myjob, Cim Finance pou met so bann kliyans an kontak avek bann anplwayer potansiel, ki pou ed zot retrouv en plas travay pou zot kapav kontign zot proze.   

Ki zot bizin fer?  

Zot pou bizin pran randevou avan ek amenn tou bann dokimant neseser kouma zot CV, let referans ek kart idantite.  

Nou lekip pou ed ou inskrir ou lor bann portay rekritman nou bann partner ek fer aplikasion.  

Nou pou mem kapav ed ou fer ou CV, ekrir ou let motivasion ek donn ou bann tips pou interview. 

Pou plis ransegnman, telefonn lor 213 7605 apartir 9h ziska 4h tanto ou zot kapav avoy enn email lor jobThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..